EGZAMIN BULATS

nowa oferta dla firm obejmująca prestiżowy system certyfikacyjny University of Cambridge.


Horyzont Education poszerzył zakres świadczonych usług o kompleksowy system certyfikacji dla firm oraz placówek instytucjonalnych.
Bulats (The Business Language Testing Service) jest egzaminem międzynarodowym, administrowanym przez Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages).

ZASTOSOWANIE EGZAMINU BULATS

 

Za jego pomocą można określić przede wszystkim poziom znajomości języka kandydatów na dane stanowisko w firmie, jak również ocenić poziom znajomości języków obcych pracowników w ramach przedsiębiorstwa. Jest to także doskonałe narzędzie niezależnej ewaluacji postępów słuchaczy korzystających z kursów językowych organizowanych przez przedsiębiorstwo.

 
rekrutacja pracowników:
Bulats jest doskonałym i efektywnym narzędziem oceny kompetencji językowych. Pozwala on zminimalizować ryzyko związane z zatrudnieniem osoby, która nie będzie w stanie sprostać stawianym zadaniom na nowym stanowisku pracy. Test można przeprowadzać u siebie w firmie dla kandydatów na określone stanowiska.
 
określa efektywność szkoleń językowych
Bulats jest świetnym narzędziem oceny efektywności szkoleń językowych. Jeśli chcemy mieć pewność, ze uczestnik zrealizował zakładany cel szkolenia – warto zakończyć go niezależnym egzaminem, który zweryfikuje rzeczywiste postępy i oceni jakość szkoleń. Każde biznesowe szkolenie które organizujemy można zakończyć testem BULATS.

DLACZEGO BULATS?

SELF-ADAPTIVE TEST

SELF-ADAPTIVE TEST

Czyli dostosowuje się do wyjściowego poziomu uczestnika
ELASTYCZNOŚĆ

ELASTYCZNOŚĆ

co do sposobów i czasu przeprowadzania testu - moduł ustny i pisemny, na dodatek trwa tylko 60-80 minut. Najnowocześniejszy test przeprowadzany on-line.

EXPRESS

EXPRESS

natychmiastowy rezultat w postaci wydruku raportu Bulats, potwierdzonego później certyfikatem wystawionym przez centrum egzaminacyjne
POWÓD DO CHWALENIA

POWÓD DO CHWALENIA

jakość i rzetelność potwierdzona przez University of Cambridge
 

MARKI, KTÓRE ZAUFAŁY EGZAMINOM BULATS

 
•Alcatel •Disney •Heinz •Nestle •BP •Don AgroSciences •HSBC •Nokia •Cadbury •Emirates Group •IBM •Pfizer •Citibank •ESSO •Johnson & Johnson •Philips •Colgate-Palmolive •General Electric •Kodak •Proctor & Gamble •Compaq •General Motors
•Renault •Deloite & touche •GlaxoSmithKlaine •L'Oreal •Reuters •DHL •Guiness •Motorolla •United Nations •KPMG
 

PORÓWNANIE POZIOMÓW ALTE/ CEF/ BULATS/ CAMBRIDGE

 
POZIOM ALTE POZIOM COUNCIL OF EUROPE WYNIK PUNKTOWY BULATS OPIS POZIOMU INNE EGZAMINY CAMBRIDGE
5 C2 90-100 UPPER ADVANCED - ZAAWANSOWANY WYŻSZY/PROFICIENCY CPE
4 C1 75-89 ADVANCED-ZAAWANSOWANY ŚREDNIO CAE/BEC HIGHER
3 B2 60-74 ŚREDNIO ZAAWANSOWANY WYŻSZY FCE/BEC VANTAGE
2 B1 40-59 ŚREDNIO ZAAWANSOWANY PET/BEC PRELIMINARY
1 A2 20-39 ELEMENTARY - ELEMENTARNY/ŚREDNIO ZAAWANSOWANY NIŻSZY KET
0 A1 0-19 BEGINNER - POCZĄTKUJĄCY ---