NASZ ZESPÓŁ

 
Horyzont to zespół który lubi i potrafi razem pracować. Ludzie pracujący dla nas i z nami to osoby kompetentne, zaangażowane i z pasją wykonujące swoją pracę. Lektorzy, koordynatorzy projektów, metodycy, trenerzy oraz cała obsługa prawna i finansowa to osoby dbające o klienta, które odpowiedzą na każde Państwa pytanie.
Współpracujący z nami lektorzy posiadają wysokie kwalifikacje, doświadczenie w nauczaniu i entuzjazm, którym zarażają słuchaczy. Lektorzy prowadzący kursy specjalistyczne, oprócz kwalifikacji lingwistycznych, przeszli odpowiednie kursy lub studia kierunkowe z dziedzin, których nauczają.
Projekty szkoleniowe prowadzimy wspólnie z trenerami, będącymi specjalistami w danej dziedzinie, posiadającymi niezbędne teoretyczne przygotowanie oraz doświadczenie praktyczne w świecie biznesu.
Wszyscy mamy doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami, dbamy o naszych klientów zgodnie z najwyższymi standardami, jesteśmy elastyczni, otwarci na potrzeby i sugestie osób i organizacji, z którymi pracujemy.

Współpraca z naszymi klientami opiera się na badaniu potrzeb szkoleniowych, motywacji oraz preferowanych sposobów uczenia się poprzez:

 
• ankiety/ wywiady z pracownikami
• spotkania z kluczowymi osobami w firmie
• stworzenie konkretnej oferty dla osób indywidualnych oraz grup
• wyłonienie konkretnych osób do zajęć indywidualnych i grupowych
• opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacją i motywacją tak, aby najskuteczniej i najszybciej doprowadzić do akceptacji zmian
• wdrożenie projektu, monitorowanie oraz raporty zgodnie z oczekiwaniami klienta
• opracowanie i wdrożenie planu naprawczego – jeśli to konieczne
• opieka metodyczna

Pracujemy z firmami, które dopiero się rozwijają - przeszkoliliśmy wiele firm we współpracy z Ministerstwem Pracy. Wspieraliśmy kobiety które są właścicielkami małych biznesów oraz takie, które straciły i szukają pracy. Współpracowaliśmy z osobami wykluczonymi.
Naszymi klientami są tez osoby indywidualne, naukowcy, biznesmeni, przedsiębiorcy, dzieci. Łączy ich potrzeba rozwoju, rzetelnej oferty i profesjonalnego nauczania Poniżej nasze projekty dofinansowane z UE


PROJEKTY STWORZONE/ZREALIZOWANE PRZEZ HORYZONT EDUCATION I DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Kobieta aktywna - dostosowanie kwalifikacji do zmiennego rynku pracy.
- Kwota dofinansowania: 700.000 PLN
Rozwój przedsiębiorczości
- program szkoleń dla kobiet prowadzących własną firmę.
- Kwota dofinansowania : 600.000 PLN
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z uchodźcami.
- Kwota dofinansowania : 80.000 PLN