Nowość w zakresie szkoleń
NAUKA PREZENTACJI W OBCYM JĘZYKU
dla firm oraz osób indywidualnychRozwój pracowników to proces, którym trzeba zarządzać tak, aby wydane pieniądze przyniosły realne korzyści. W nowoczesnym świecie trzeba prezentować i negocjować na wysokim poziomie. Wiesz, jak ważna jest prezentacja osiągnięć Twoich i Twoich pracowników. Najlepsze wyniki i pomysły przełożą się na Twój sukces, jeśli będą profesjonalnie zaprezentowane.


Szkolenie to jest realizowane w dwóch aspektach nauki, skierowanych na uzyskanie odmiennych rezultatów:
jako szkolenie językowe, oparte na programie autorskim, ćwiczące zwroty i wyrażenia językowe obowiązujące w prezentacjach biznesowych. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które znają techniki prezentacji i chcą przećwiczyć je w języku angielskim.

jako szkolenie umiejętności miękkich po angielsku, uczące przeprowadzenia efektywnej prezentacji. Ta forma jest przeznaczona do nauki technik prezentacji. Uczestnicy szkolenia poznają etapy przygotowania i przeprowadzenia dobrej prezentacji, optymalnego użycia środków wizualnych, ćwiczą ton i intonację mowy, jak również efektywne wykorzystanie gestykulacji.


W zależności od zdefiniowania oczekiwanych rezultatów szkolenia, przygotujemy tematykę i plan szkolenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy.

- Szkolenie językowe – dla tych, którzy potrafią prowadzić prezentacje po polsku, a chcą się nauczyć prowadzić ją swobodnie po angielsku (wybrane zagadnienia):
1.jak rozpocząć prezentację
2.jak przedstawić siebie i tematykę prezentacji
3.jak rozwinąć temat
4.jak przejść od jednej części prezentacji do następnej
5.jak zakończyć prezentację
6.jak przejść do sesji pytań i odpowiedzi


-Szkolenie umiejętności miękkich - dla tych, którzy chcą się nauczyć technik prezentacji. Poniższa tematyka jest przykładowa. Docelowo o zawartości szkolenia decyduje przeprowadzona analiza potrzeb.
1.układ prezentacji w zależności od rodzaju publiczności - od teorii do eksperymentu, lub od eksperymentu do teorii.
2.przygotowanie prezentacji w Power Point – tak, aby slajdy były czytelne i skuteczne.
3.praca głosem – uzyskiwanie pożądanych efektów – podkreślenie ważnych momentów prezentacji i unikanie monotonii
4.mowa ciała - wzbudzanie zaufania publiczności
5.praca z materiałami dodatkowymi- przygotowanie profesjonalnej prezentacji w wersji papierowej oraz praca z materiałami papierowymi tak, aby te materiały oraz sposób ich prezentacji przekonały odbiorców.

Obie formy mają formę warsztatu, w czasie którego trener koncentruje się na ćwiczeniu tego, co dla studentów najtrudniejsze i z czym mają problemy – konkretne rezultaty są widoczne zaraz po szkoleniu.

Szkolenia mogą być realizowane w formie:
½ dniowej (jedynie wstęp do tematu)
1-dniowej
2- dniowejMiejsce i termin szkolenia są ustalane w czasie indywidualnych konsultacji z firmą.

Więcej informacji udzielimy Państwu po przeprowadzeniu nieodpłatnej i niezobowiązującej analizy potrzeb.