Nowość w zakresie szkoleń
NAUKA JĘZYKA DLA PRAWNIKÓWOferta szkoleniowa ANGIELSKI DLA PRAWNIKÓW jest skierowana zarówno do studentów prawa jak i prawników zajmujących się zagadnieniami międzynarodowego prawa, chcących bez problemu porozumiewać się z osobami z innych krajów, oraz dla tych, którzy w sposób profesjonalny chcą świadczyć usługi prawne w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej.

Szkolenie to jest realizowane w dwóch aspektach nauki i na dwóch poziomach zaawansowania w języku angielskim:

jako szkolenie językowe dające narzędzia, których prawnik potrzebuje do rozwoju umiejętności zawodowych:
● bogactwo słownictwa prawniczego, niezbędnego dla osiągnięcia precyzji wypowiedzi ustnej (np. język umów; terminologia związana z aktami prawnymi; słownictwo wykorzystywane w negocjacjach przejęcia lub połączenia firm; pojęcia z zakresu prawa karnego, cywilnego, handlowego, itp.)
● przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w dyskusjach i negocjacjach
● nauka prezentacji i wystąpień
● nauka słownictwa niezbędnego do tworzenia maili, raportów i pism formalnych

jako szkolenie dla osób chcących przystąpić do zdania międzynarodowego egzaminu TOLES – wzbogacone serią testów próbnych uczy technik egzaminacyjnych i daje pewność w realizacji zadań testowych.
Obie formy szkolenia są realizowane na poziomach:
Foundation – A2
Higher - B1/ B2

Wyróżnia nas metoda nauczania, polegająca na interaktywnym wprowadzaniu słownictwa i struktur, przećwiczeniu ich w różnych utrwalających i poszerzających wiedzę kontekstach oraz sprawdzeniu efektu nauki poprzez serię samodzielnych zadań związanych ściśle z tematyką zajęć. To daje pełną informację na temat postępów uczestników zajęć i pozwala im na ciągłe monitorowanie i podnoszenie swoich umiejętności w symulacjach sytuacji, z którymi spotkają się w pracy. Kształtuje to swobodę użycia nowego materiału w kontaktach z klientami.

Szkolenia mogą być realizowane w formie zajęć semestralnych lub w formie kursu intensywnego.

Miejsce i termin szkolenia są ustalane w czasie indywidualnych konsultacji z firmą.

Więcej informacji udzielimy Państwu po przeprowadzeniu nieodpłatnej i niezobowiązującej analizy potrzeb.