Oświadczenie w sprawie ochrony danych


A. Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej strony internetowej i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

HORYZONT EDUCATION Magdalena Kosińska, z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 245 m 3 02-009 Warszawa;
Tel.: +48 22 621 44 29
Web: http://www.horyzont.edu.pl
Email: horyzont@horyzont.edu.pl

Naszym inspektorem ochrony danych jest:
Magdalena Kosińska, e-mail: horyzont@horyzont.edu.pl

W niniejszym oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych informujemy Państwa o zakresie, w jakim Państwa dane osobowe (w dalszej części zwane „Danymi“) są przetwarzane.

B. Przetwarzanie danych
Przetwarzamy Dane na potrzeby prowadzenia naszej strony internetowej. Przetwarzanie tych Danych obejmuje również ich ujawnianie poprzez przekazywanie innym podmiotom gospodarczym.

Dane będące przedmiotem przetwarzania, cele przetwarzania, podstawy prawne, odbiorcy oraz okoliczności przekazywania danych do państw drugich wymieniono poniżej:

a) Plik dziennika
Wizyty na naszej stronie internetowej są zapisywane w pliku dziennika. W tym celu przetwarzane są następujące Dane: nazwa każdej odwiedzanej podstrony, data i godzina dostępu, ilość przesyłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzanej strony internetowej), Państwa adres IP oraz podmiot wnioskujący o dostęp. Powyższe jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych. Przetwarzamy Dane w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

b) Hosting
W ramach hostingu przechowywane będą wszystkie Dane przetwarzane w związku z prowadzeniem tej strony internetowej. Jest to niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej. Przetwarzamy Dane w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Prowadzenie naszej strony internetowej wymaga korzystania z usług dostawców usług hostingowych, którym przekazujemy powyższe dane.

c) Jak się z nami skontaktować?
Dane kontaktującego się z nami użytkownika (imię i nazwisko, dane kontaktowe, w zakresie podanym przez użytkownika) i wiadomość będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania i obsługi zapytania. Dane te zostaną wykorzystane w celu przetwarzania zapytań na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO. W zakresie przetwarzania Państwa zapytań współpracujemy z usługodawcami, którym przekazujemy wyżej wymienione Dane.

d) Praca
Jeśli kontaktują się Państwo z nami w celu wysłania do nas podania o pracę, dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, preferowane miejsce pracy, jeśli jest podane), wiadomość oraz dołączone dokumenty aplikacyjne będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania podania o pracę. W tym zakresie główną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest sekcja 26 RODO. Zgodnie z powyższym dozwolone jest przetwarzanie Danych, które są wymagane w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy lub zakończeniu stosunku pracy. Jeżeli po zakończeniu procedury składania wniosków Dane są nadal potrzebne, na przykład w celu ścigania przestępstw, możemy przetwarzać Dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) Analiza i marketing stron internetowych
Używamy plików cookies w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji. Pliki cookies to małe pakiety danych, które są instalowane na urządzeniu użytkownika i wymieniane z innymi dostawcami usług. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki („cookies sesyjne“). Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika i pozwolą nam zidentyfikować przeglądarkę podczas następnej wizyty („stałe pliki cookies“). Można usunąć wszystkie pliki cookies zapisane na urządzeniu i dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby uniemożliwić instalację plików cookies. W takim przypadku konieczne może być ponowne dostosowanie niektórych ustawień przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, a niektóre funkcje mogą nie być w pełni dostępne. Używamy plików cookie w związku z następującymi funkcjonalnościami:
a) Google Analytics Korzystamy z Google Analytics, tzn. usługi świadczonej przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. W celu świadczenia usług Google używa niektórych plików cookies. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) generowane przez pliki cookies są przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Przechowywane informacje wykorzystujemy do analizy korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie dla operatora strony internetowej oraz w celu świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Dane uzyskane za Państwa zgodą przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Adres IP użytkownika nigdy nie jest łączony z innymi danymi Google. Pragniemy zaznaczyć, że nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()“. Oznacza to, że adresy IP są obcinane przed ich przesłaniem do USA. Bezpośrednia identyfikacja osoby w oparciu o zapisane Dane jest zatem zasadniczo niemożliwa. Pełny adres IP zostanie przesłany do serwera w USA i tam obcięty tylko w wyjątkowych okolicznościach. W dowolnym momencie można sprzeciwić się zbieraniu Danych ze skutkiem na przyszłość, instalując w tym celu dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który można pobrać ze strony:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Prosimy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi wykorzystania danych przez Google dostępnymi w sieci Google Partner pod adresem:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/ads

Certyfikat Privacy Shield Framework:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

C. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których są przetwarzane, lub do momentu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie Danych. Jeśli muszą być przestrzegane ustawowe obowiązki dotyczące zatrzymywania danych, okres przechowywania niektórych Danych może wynosić do 10 lat, niezależnie od celu przetwarzania.

D. Prawa osoby, której dotyczą dane
a) Prawo do informacji
Na żądanie jesteśmy zobowiązani w dowolnym momencie i bezpłatnie przekazać informacje o przechowywanych danych osobowych użytkownika.
b) Korekta, usunięcie, ograniczenia w przetwarzaniu (blokowanie), sprzeciw Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przechowywanie Danych osobowych lub jeśli uległy one zmianie, na Państwa wniosek rozpoczniemy ich usuwanie lub blokadę lub zapewnimy ich odpowiednią aktualizację (w zakresie, w jakim będzie to możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi). To samo dotyczy sytuacji, w której użytkownik zaznacza, że jego Dane osobowe mają być przetwarzane tylko i wyłącznie z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń w przyszłości.
c) Przenoszenie danych
Na żądanie dostarczymy Państwu Dane w powszechnym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, tak aby mogli Państwo w razie potrzeby przekazać je innej stronie.
d) Prawo do odwołania
Mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru: ( https://giodo.gov.pl/579 ). e) Prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość
Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak w żaden sposób na legalny charakter przetwarzania Państwa Danych przed wycofaniem zgody.
f) Ograniczenia
Powyższe nie dotyczy Danych, które nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, której te Dane dotyczą, na przykład tych, które zostały zanonimizowane do celów analizy. Udostępnianie informacji, usuwanie, blokowanie, korekta lub przekazywanie Danych innej firmie jest możliwe pod warunkiem dostarczenia dodatkowych informacji, które umożliwią nam identyfikację.
g) Wykonywanie praw przysługujących osobie, której dotyczą dane W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych, udzielania informacji, poprawek, blokad, zastrzeżeń lub usunięcia Danych lub chęci przekazania Danych innej firmie, prosimy o kontakt z horyzont@horyzont.edu.pl.